ThaiPublica > เกาะกระแส > “ชยุตม์ วันเกิด” แจงถูก “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ใช้ชื่อกู้เงิน 650 ล้านบาท ยันไม่เคยทำธุรกรรมด้วย

“ชยุตม์ วันเกิด” แจงถูก “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ใช้ชื่อกู้เงิน 650 ล้านบาท ยันไม่เคยทำธุรกรรมด้วย

26 กรกฎาคม 2016


นายชยุตม์ วันเกิด หนึ่งในผู้ถูกใช้ชื่อกู้เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้ทำจดหมายชี้แจงว่า ตามที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านำเสนอข่าวเจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง (ตอน 2)เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ระบุชื่อของตน นายชยุตม์ วันเกิด เป็นผู้กู้เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในนามของบริษัท แอนทาเรส คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวงเงินถึง 650 ล้านบาท พร้อมทั้งมีเอกสารสัญญากู้เงินแนบมาในเนื้อข่าวด้วยนั้น

ตนขอชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวนั้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และไม่เคยได้รับเงินจำนวน 650 ล้านบาทแต่อย่างใด ดังนั้น การนำเอาชื่อของตนไปกล่าวอ้างดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเป็นอันมาก

โดยทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ตนได้รับหนังสือจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หนังสือเลขที่ สคจ. 104/2558 ระบุว่าตนเป็นหนี้สหกรณ์ฯ จำนวน 649,500,000 บาท (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตนจึงพยายามติดต่อไปที่สหกรณ์ฯ พร้อมกับได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจลาดพร้าว (ดูเอกสารประกอบ)

“จึงขอความกรุณาสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าช่วยกรุณาปรับแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ในวันดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้ามาเป็นลำดับจักเป็นพระคุณยิ่ง”

khongjan