ThaiPublica > เกาะกระแส > ชง สปช. พิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปปราบโกง 3 ฉบับรวด 20 ก.ค.นี้ “ประมนต์” เผย “วิษณุ” รับปากช่วยดูร่าง กม.คุมงบซื้อสื่อ-ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่

ชง สปช. พิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปปราบโกง 3 ฉบับรวด 20 ก.ค.นี้ “ประมนต์” เผย “วิษณุ” รับปากช่วยดูร่าง กม.คุมงบซื้อสื่อ-ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่

19 กรกฎาคม 2015


นายประมนต์ สุธีวงศ์
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่มาภาพ : www.parliament.go.th

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. …. และ ร่าง พ.ร.บ.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. …. ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เดิม กมธ.ตั้งใจที่จะเสนอร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยไม่ต้องรอการพิจารณาของ สปช. แต่หลังจากได้คุยกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ก็เสนอว่า เนื่องจากพิมพ์เขียวการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กมธ. ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม สปช. วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 อยู่แล้ว จึงควรนำไปพิจารณาในคราวเดียวกัน

ทั้งนี้ หากที่ประชุม สปช. เห็นชอบพิมพ์เขียว รวมถึงร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ กมธ. ก็จะนัดหารือกับตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเพื่อดูว่า สาระสำคัญในร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันหรือไม่ โดยในส่วนของร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. …. (ร่างกฎหมายข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้แทน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) จะไปพูดคุยกับนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และร่าง พ.ร.บ.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. …. (ร่างกฎหมายคุมงบซื้อสื่อ) จะไปพูดคุยกับ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) อยู่แล้ว

“คุณวิษณุก็รับปากว่า หากร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม สปช. ก็จะเข้าไปช่วยดูแล แต่การจะหยิบไปพิจารณาในที่ประชุม ครม. ได้เมื่อใด อาจต้องจัดลำดับความสำคัญ พิจารณาร่างกฎหมายที่มีความเร่งด่วนก่อน” นายประมนต์กล่าว

เมื่อถามว่าไม่กังวลหรือว่า สปช. จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งก่อนที่จะผลักดันร่างกฎหมาย ทั้ง 2 ฉบับนี้ให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาเสร็จสิ้น นายประมนต์ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพราะหากผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม สปช. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นี้ ก็ถือว่าได้เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่ว่า สปช. หรือ กมธ. จะอยู่หรือไป ก็ไม่มีผลอะไร

“สิ่งที่เราต้องการมีเพียงอยากให้ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในรัฐบาลชุดนี้เท่านั้น” นายประมนต์กล่าว

ด้าน นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เลขานุการ กมธ.ปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ สปช. เปิดเผยว่า นอกจากร่าง พ.ร.บ.ข้างต้นทั้ง 2 ฉบับแล้ว ยังจะมีการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ให้ที่ประชุม สปช. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาด้วย รวมมีร่างกฎหมายที่ กมธ. เสนอทั้งสิ้น 3 ฉบับ

โดยวันเดียวกัน กมธ.ปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สปช.ก็จะเสนอ ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. (ร่างกฎหมายองค์กรวิชาชีพสื่อแห่งชาติ) ให้ที่ประชุม สปช. พิจารณาด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 มาตรา 14 ร่าง พ.ร.บ. ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา เพื่อออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย สามารถเสนอได้จากบุคคลเพียง 3 กลุ่มเท่านั้น 1.สมาชิก สนช. ไม่น้อยกว่า 25 คน 2.ครม. และ 3.ที่ประชุม สปช. ยกเว้นร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งผู้ที่จะเสนอได้มีเพียง ครม.