ThaiPublica > เกาะกระแส > ธนาคารโลก ขยายการตรวจและรักษาเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย ในกรุงเทพฯ หลังพบเสี่ยงติดเชื้อสูงขึ้น > แถลงข่าว “การขยายบริการตรวจและรักษาเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ สภากาชาดไทย

แถลงข่าว “การขยายบริการตรวจและรักษาเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ สภากาชาดไทย

28 พฤษภาคม 2015


แถลงข่าว "การขยายบริการตรวจและรักษาเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ สภากาชาดไทย

แถลงข่าว “การขยายบริการตรวจและรักษาเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ สภากาชาดไทย

ป้ายคำ :