ThaiPublica > ThaiPublica Channel > แปลงประสบการณ์จาก”นาข้าวสู่จาน” พลิกแนวคิดช่วยเกษตรกร ฉบับ “กรณ์ จาติกวณิช”

แปลงประสบการณ์จาก”นาข้าวสู่จาน” พลิกแนวคิดช่วยเกษตรกร ฉบับ “กรณ์ จาติกวณิช”

18 พฤษภาคม 2015


เคยถูกปรามาสว่าเป็นเพียงนักเรียนนอก จบมาก็ทำงานภาคการเงิน ใช้ชีวิตสะดวกสบาย มีรายได้มหาศาล เมื่อมาทำนโยบายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงไม่เข้าใจชีวิตคนยากจนอย่าง “เกษตรกร”

เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) รัฐประหาร ต้องเว้นวรรคการทำงานการเมือง เขาจึงผันตัวไปเป็น “ชาวนาเฉพาะกิจ” ในโครงการเกษตรเข้มแข็ง ได้สัมผัสชีวิตกระดูกสันหลังของชาติตัวเป็นๆ

ถึงวันนี้ข้าวแบรนด์ “อิ่ม” ที่ชายวัย 51 ชื่อ “กรณ์ จาติกวณิช” กรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ เข้าไปมีส่วนช่วยในการผลิตจนถึงหาช่องทางจัดจำหน่าย ได้ถูกดึงจากนาข้าวไปจนสู่จานข้าวของผู้บริโภค เป็นรุ่นที่ 2

ประสบการณ์จากนาข้าวที่ จ.มหาสารคาม มาถึงนาข้าวที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้สอนอะไรให้กับคนชื่อกรณ์ และจะนำไปพัฒนาเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรระดับชาติ ได้อย่างไร

ร่วมเก็บเกี่ยวไปด้วยกัน ในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้