แปลงประสบการณ์จาก”นาข้าวสู่จาน” พลิกแนวคิดช่วยเกษตรกร ฉบับ “กรณ์ จาติกวณิช”

เคยถูกปรามาสว่าเป็นเพียงนักเรียนนอก จบมาก็ทำงานภาคการเงิน ใช้ชีวิตสะดวกสบาย มีรายได้มหาศาล เมื่อมาทำนโยบายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงไม่เข้าใจชีวิตคนยากจนอย่าง “เกษตรกร”

เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) รัฐประหาร ต้องเว้นวรรคการทำงานการเมือง เขาจึงผันตัวไปเป็น “ชาวนาเฉพาะกิจ” ในโครงการเกษตรเข้มแข็ง ได้สัมผัสชีวิตกระดูกสันหลังของชาติตัวเป็นๆ

ถึงวันนี้ข้าวแบรนด์ “อิ่ม” ที่ชายวัย 51 ชื่อ “กรณ์ จาติกวณิช” กรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ เข้าไปมีส่วนช่วยในการผลิตจนถึงหาช่องทางจัดจำหน่าย ได้ถูกดึงจากนาข้าวไปจนสู่จานข้าวของผู้บริโภค เป็นรุ่นที่ 2

ประสบการณ์จากนาข้าวที่ จ.มหาสารคาม มาถึงนาข้าวที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้สอนอะไรให้กับคนชื่อกรณ์ และจะนำไปพัฒนาเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรระดับชาติ ได้อย่างไร

ร่วมเก็บเกี่ยวไปด้วยกัน ในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้