ThaiPublica > เกาะกระแส > ชาวเชียงรากใหญ่คัดค้านโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ทำประชาพิจารณ์บิดเบือน ระบุเป็นพื้นที่สีเขียวและจะสู้จนถึงที่สุด > ที่ดินร้านบรรจงศิลป์ที่ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 ซึ่งอยู่ติดพื้นที่โครงการสร้างศูนย์จัดการขยะฯ

ที่ดินร้านบรรจงศิลป์ที่ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 ซึ่งอยู่ติดพื้นที่โครงการสร้างศูนย์จัดการขยะฯ

7 มกราคม 2015


ที่ดินร้านบรรจงศิลป์ที่ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 ซึ่งอยู่ติดพื้นที่โครงการสร้างศูนย์จัดการขยะฯ

ที่ดินร้านบรรจงศิลป์ที่ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 ซึ่งอยู่ติดพื้นที่โครงการสร้างศูนย์จัดการขยะฯ

ป้ายคำ :