พื้นที่โครงการศูนย์จัดการขยะขนาด 193 ไร่ จากด้านที่ติดกับหมู่บ้านอภิเชษฐ์ธานี

7 มกราคม 2015


พื้นที่โครงการศูนย์จัดการขยะขนาด 193 ไร่ จากด้านที่ติดกับหมู่บ้านอภิเชษฐ์ธานี

พื้นที่โครงการศูนย์จัดการขยะขนาด 193 ไร่ จากด้านที่ติดกับหมู่บ้านอภิเชษฐ์ธานี

ป้ายคำ :