ThaiPublica > เกาะกระแส > ทีเอ็มบี Make THE Difference คำถาม-ทำไมต้องรอ! กับ ”นาวิน ต้าร์” อย่าใช้ชีวิตตามผลลัพธ์ > นายภารไดย ธีระธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี(ซ้าย)และดร.นาวิน เยาวพลกุล นาวิน ตาร์(ขวา)

นายภารไดย ธีระธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี(ซ้าย)และดร.นาวิน เยาวพลกุล นาวิน ตาร์(ขวา)

16 พฤษภาคม 2012


นายภารไดย ธีระธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี(ซ้าย)และดร.นาวิน เยาวพลกุล นาวิน ตาร์(ขวา)

ป้ายคำ :