ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > 2011 ที่สุดแห่งหายนภัยราคาแพง จับตาปี 2012 ทุบสถิติ? > ธรณีวิปโยคที่ญี่ปุ่นที่สร้างความสูญเสียทั้งในแง่ชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล

ธรณีวิปโยคที่ญี่ปุ่นที่สร้างความสูญเสียทั้งในแง่ชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล

7 มกราคม 2012


ธรณีวิปโยคที่ญี่ปุ่นที่สร้างความสูญเสียทั้งในแง่ชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล

ป้ายคำ :