คู่มือทำความเข้าใจสำหรับคนที่สับสนเรื่องสงครามกลางเมืองในซีเรีย

สงครามกลางเมืองในซีเรียเป็นวิกฤติมนุษยธรรมที่เลวร้ายสุดนับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มีคนกว่า 250,000 คนเสียชีวิต มีคนจำนวนเดียวกันนี้บาดเจ็บและสูญหาย และครึ่งหนึ่งของประชากรซีเรีย 22 ล้านคน ต้องอพยพออกจากบ้านเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ซีเรียในทุกวันนี้ สิ่งที่โลกเราได้เห็นคือสมรภูมิรบและแหล่งที่สร้างความขัดแย้งใหญ่สุดระหว่างนิกายซุนนีและชีอะฮ์ ซึ่งจะมีนัยที่สำคัญต่อพรมแดนในอนาคตของตะวันออกกลาง และการแพร่ระบาดของการก่อการร้าย