“นิพนธ์ พัวพงศกร” จวก “เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” กำลังถดถอย และ “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” กำลังหายไป

“ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร” วิพากษ์บทบาทวิชาการ ปัญหาหนึ่งของเศรษฐกิจไทยที่ต้องปฏิรูป สับเละเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ แค่เคยรุ่งเรือง ปัจจุบันกำลังถดถอย พร้อมเรียกร้อง “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ลดทิฐิ ลดความร้อนทางวิชาการ หันหน้าเจรจาลดความขัดแย้ง

วิวาทะ “ดอกเบี้ย” ความเห็นต่างที่ต้องการ “คำตอบเดียว”

คณบดีเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จี้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ย 0.25% ชะลอเงินไหลเข้า ลดแรงกดดันเงินบาทแข็ง อุ้มส่งออกกระตุ้นเศรษฐกิจ ระบุอย่ากลัวภาวะฟองสบู่ “เกินกว่าเหตุ” แนะออกมาตรการคุมสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ ธปท. ยืนกราน ดอกเบี้ยไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ดึงดูดเงินทุนไหลเข้า