7 ปัจจัย ภายนอก-ภายใน ทำเศรษฐกิจไทย “ไม่เหมือนเดิม” เอกชนเดินนำ เลิกหวังพึ่งรัฐ ดึง SMEs ร่วมเสริมพลัง

7 ปัจจัย ภายนอก-ภายใน ทำเศรษฐกิจไทย “ไม่เหมือนเดิม” New Normal เอกชนเดินนำ เลิกหวังพึ่งรัฐ ดึง SMEs ร่วมเสริมพลัง