เวทีปัญญาสาธารณะ :Heritage Industry เศรษฐกิจคิดใหม่ ไม่มีจุดยืนและความเข้าใจในความหลากหลายมรดกวัฒนธรรม ขาดศักยภาพในการผลักองคาพยพ (ตอนจบ)

เวทีปัญญาสาธารณะ :Heritage Industry: เศรษฐกิจคิดใหม่ ขาดจุดยืนและความเข้าใจในความหลากหลายมรดกวัฒนธรรม ตั้งกำแพงกม.สูงลิ่ว-งานบูรณะตกต่ำ ติงอย่าบ้าจี้กับมรดกโลก ยิ่งเร่งรีบยิ่งสูญเสีย