เงินจำนำข้าวเอาไปทำอะไรได้บ้าง? เสียงเล็กๆ มีคำตอบ

เคยสงสัยไหมว่างบประมาณที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวจำนวนกว่า 595,000 ล้านบาท หากเงินจำนวนนี้นำไปใช้ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช้ในโครงการจำนำข้าวจะสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง?