ครม. “พล.อ. ประยุทธ์” รับลูก 24 นักธุรกิจ ตั้ง “พล.อ.ประวิตร-ดร.สมคิด” บี้งาน ครม.-ไฟเขียวจ่ายเงินพิเศษให้พนักงาน กฟผ. ปีละ 152 ล้านบาท

ครม. “พล.อ. ประยุทธ์” รับลูก 24 นักธุรกิจ ตั้ง “พล.อ.ประวิตร-ดร.สมคิด” บี้งาน ครม. สั่งเร่งใช้งบ-ขึ้นบัญชีเกษตรกรทุกอาชีพ ดันราคายางถึง 65 บ./กก. ไฟเขียวจ่ายเงินพิเศษให้พนักงาน กฟผ. ปีละ 152 ล้านบาท