เมื่อมนุษย์เป็นซูเปอร์แมน

ในมุมมองของนักชีวะ มนุษย์จึงเป็นทั้งระบบนิเวศ และเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ซูเปอร์ชีวิต” (super-organism)การค้นพบชีวิตจำนวนมากในร่างกายเราทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มพูดถึงมนุษย์ในฐานะ super-organism เพราะเราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวอยู่โดดๆ ได้ตามลำพัง เราเป็น 1 คน + 100 ล้านล้านจุลินทรีย์ ดำรงชีวิตไปในทิศทางเป้าหมายเดียวกัน