เมนูคอร์รัปชันและเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

หนังสือ ‘เมนูคอร์รัปชัน และเส้นทาง การแสวงหาผลประโยชน์’ เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะตีแผ่ให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรวบรวมกรณีศึกษาของคดีทุจริตสุดอื้อฉาวระดับชาติ 35 กรณี เพื่อขยายภาพให้เห็นถึงสารพัด รูปแบบและวิธีการของการคอร์รัปชันที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำสงครามต่อต้านคอร์รัปชันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานอันดีให้กับประเทศไทย