เปิดโผตัวเต็ง ส.ว. “สงครามนอมินี”

การเลือกตั้ง ส.ว. ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีผู้สมัคร ส.ว. เลือกตั้งหลังจากสิ้นสุดการรับสมัครตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2557 มีจำนวน 457 คนลดลงจากการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อ พ.ศ. 2551 ที่มีผู้สมัครถึง 505 คน