Selfie: นี่อยากให้เธอเห็นว่าเป็นฉัน (ที่กำลังดิ้นรนในโลกที่บูชาภาพลักษณ์)

เซลฟีไม่ใช่แค่การถ่ายรูปตัวเองด้วยตัวเองแล้วเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ แต่ยังกลายเป็นเครื่องมือในการรณรงค์เคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ หรือแม้กระทั่งนำไปสู่ความพยายามในการฆ่าตัวตาย