“เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์”ประธานชั่วคราวสหกรณ์ฯ คลองจั่น เร่งแผนฟื้นฟูกิจการ ทวงเงินธรรมกาย ระบุสภาพคล่องช้อต เจ้าหนี้ทั้ง”แบงก์-สหกรณ์”เรียกเงินคืน

“เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์”ประธานชั่วคราวสหกรณ์ฯ คลองจั่น เร่งแผนฟื้นฟูกิจการ ทวงเงินวัดธรรมกาย ระบุขาดสภาพคล่องหนัก เจ้าหนี้ทั้ง”แบงก์-สหกรณ์”เรียกเงินคืน

คลุกวงในกับ”เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์” ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี “สหกรณ์ฯ คลองจั่น”

คลุกวงในกับ”เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์” ประธานดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี”สหกรณ์ฯ คลองจั่น”