เงินเเละความสุข: ตอนที่ 1

เงินสามารถใช้ซื้อความสุขได้จริงหรือ หลักฐานทางด้านสถิติเเรกๆ ที่ค้นพบหลังจากที่เริ่มทำงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขของคนได้ไม่นานนั้นก็คือ เงินเเละความสุขที่วัดได้จากความพอใจกับชีวิตของคน (life satisfaction) มีความสัมพันธ์ที่เล็กจนเล็กมากเมื่อเทียบกันกับความสัมพันธ์ของปัจจัยต้วอื่นๆ กับความสุข อย่างเช่นการเเต่งงาน การที่เรามีงานทำ เเละช่วงอายุของคนเราเป็นต้น