6 ข้อเสนอของเครือข่ายภาคตะวันออก แก้ปัญหาวิกฤติขยะอุตสาหกรรมไทย

6 ข้อเสนอของเครือข่ายภาคตะวันออกเพื่อแก้ปัญหาของวิกฤติขยะอุตสาหกรรมของไทย เพิ่มโทษ สร้างจิตสำนึก พัฒนาโมเดลการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชน

“สมนึก จงมีวศิน” ต้นแบบโมเดล “ธรรมนูญอ่าวอุดม” จากนักอนุรักษ์วัด วัง บ้าน สู่นักวิจัยชุมชน สู้กับ”ยักษ์”เพื่ออนุรักษ์ชุมชน

“สมนึก จงมีวศิน” ต้นแบบโมเดล “ธรรมนูญอ่าวอุดม” จากนักอนุรักษ์วัด วัง บ้าน สู่นักวิจัยชุมชน เพื่อชน”ยักษ์”อนุรักษ์ชุมชน ชื่อของกลุ่มเครือข่ายเพื่อนตะวันออก, วาระเปลี่ยนตะวันออก เป็นการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับภัยที่มาพร้อมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ทำให้หลายคนกลายมาเป็นนักวิจัยชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเพื่อต่อสู้กับผู้ประกอบการ”ยักษ์ใหญ่”ที่ทำให้เกิดมลพิษ ทำลายสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นมีชื่อ”อาจารย์เขียว”หรือ ดร.สมนึก จงมีวศิน เป็นที่รู้จักในหมู่นักขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก