รัฐบาลต่ออายุ “ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” อีก 1 ปี – เพิ่มลงโทษ เอสเอ็มอีเลี่ยงภาษี หนุนมาตรการบัญชีเดียว

ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ต่ออายุลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก 1 ปี พร้อมกับเพิ่มลงโทษ เอสเอ็มอีเลี่ยงภาษี หนุนมาตรการบัญชีเดียว