ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – “ตอบโจทย์ประเทศไทย?” และ รัฐบาลกับการกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 17-22 มีนาคม 2556 – “ตอบโจทย์ประเทศไทย” เพื่ออะไร?? และ รัฐบาลกับการกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท