DSI รับ 2 คดีฟอกเงิน ที่ดิน”อลิสา อัศวโภคิน- สถาพร วัฒนาศิรินุกุล “เป็นคดีพิเศษ – สอบสัญญาเงินกู้สหกรณ์ฯ คลองจั่น 33 ฉบับ10,000 ล้าน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ดีเอสไอ แถลงข่าวผลประชุมติดตามผลคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ครั้งที่ 8/2558 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาให้ตรวจสอบสัญญาเงินกู้จำนวน 33 สัญญา ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลอย่างน้อย 28 ราย ตั้งแต่ช่วงปี 2553-2555 มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ว่ามีการกู้ยืมจริงหรือไม่

ดีเอสไอตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษทำคดีสหกรณ์ฯคลองจั่น – สอบพยาน 15 ปาก จาก 43 ปาก

ดีเอสไอตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษช่วยสอบคลองจั่นดึงอัยการร่วม – คืบหน้าสอบพยาน 15 ปาก จาก 43 ปาก