เส้นทางปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ย้อนอดีต มองอนาคต – “คิดเป็น คิดถูก เติมเต็ม ต่อยอด”

เส้นทางปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ย้อนอดีต มองอนาคต “คิดเป็น คิดถูก เติมเต็ม ต่อยอด”

เบื้องลึกศึกชิงเก้าอี้คณบดีบัญชี มธ. วุ่น สมาคมศิษย์เก่าจี้สภาฯ แจงกระบวนการสรรหา

ศึกชิงเก้าอี้คณบดีบัญชี มธ. วุ่น ที่ประชุมสมาคมศิษย์เก่าลงมติ ทำหนังสือจี้สภาฯ แจงกระบวนการสรรหา