ส่องดูอนาคตประเทศไทย

ตอนนี้คงไม่ต้องเน้นย้ำกันอีกแล้ว เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ภาวะชะลอตัว ปัญหาทางการเมืองที่รุมเร้าเป็นเครื่องฉุดเอาความมั่นใจของผู้บริโภค นักลงทุน และคู่ค้า ทำเอาเครื่องบินเศรษฐกิจไทยบินไปแบบเหมือนไม่มีเครื่อง เมื่อเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยทั้งการบริโภค การลงทุน การส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐ พากันมีปัญหาพร้อมๆ กัน เหมือนเครื่องบินกำลังจะหยุด มองไปข้างหน้า มีมรสุมใหญ่อีกหลายลูกที่เรากำลังต้องเผชิญ