Operation Twist: จะมา “ทวิสต์” กันอีกหรือเปล่า

50 ปีให้หลัง Operation Twist (หรือ OT) ถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่น และนำออกใช้อีกครั้ง เมื่อภายหลังการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน วันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีข้อสรุปให้เฟดเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวกำหนดไถ่ถอน 6-30ปี เป็นมูลค่า 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยที่เฟดจะนำพันธบัตรระยะสั้นที่อยู่ในครอบครอง ออกมาขายในมูลค่าเท่าๆ กัน

เฟดเคาะ Operation Twist ทุบดอกเบี้ยปลุกเศรษฐกิจ อุ้มชาวอเมริกัน 25 ล้านคน

ปิดฉากความคลุมเครือ ธนาคารกลางสหรัฐประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ผ่านกลไก Operation Twist เตรียมปล่อยมือจากพันธบัตรระยะสั้นอายุตั้งแต่ 3 ปีลง แล้วปรับพอร์ตมาซื้อพันธบัตรระยะยาว 6-30 ปีแทน หวังปลุกเศรษฐกิจ โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยลดลงบรรเทาภาระเงินกู้ทุกประเภทของชาวอเมริกัน 25 ล้านคน