พลังงานไทย พลังงานเพื่อใคร (4): ถึงเวลาเปลี่ยนระบบสัมปทาน

พลังงานไทย พลังงานเพื่อใคร (4): ถึงเวลาเปลี่ยนระบบสัมปทานปิโตรเลียม เพื่อให้ประเทศได้ “ค่าเช่าในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในมูลค่าสูงสุด”