“อัษฎา หะรินสุต” มองอนาคตในวันที่ธุรกิจน้ำมันต้องปรับตัว “เชลล์” ประกาศเดินหน้าสู่ “พลังงานสะอาด”

“อัษฎา หะรินสุต” มองอนาคตในวันที่ธุรกิจน้ำมันต้องปรับตัว “เชลล์” ประกาศเดินหน้าสู่ “พลังงานสะอาด”

Disruptive technology กับการลงทุน (2)

disruptive technology หรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับผลิตภัณฑ์และตลาดแบบเดิมๆ จนทำให้ผลิตภัณฑ์และตลาดของสินค้าและบริการหลายประเภทล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาเรา (ไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์ม เทปและซีดีเพลง โทรศัพท์บ้าน ฯลฯ) ในอนาคตอันใกล้ ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ เราคงพอคาดเดากันได้ว่าจะมีสินค้าและบริการ ตลอดจนรูปแบบของตลาดที่จะต้องเปลี่ยนไปอย่างมาก นักลงทุนควรจับตาดูการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ไว้ให้ดี เพราะอาจจะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรม บริษัท ทางเลือกในการลงทุน และชีวิตของเราอย่างมากเลยทีเดียว