จับกระแสรมว.กลาโหม โจทย์ “ยิ่งลักษณ์” คุมเอง และการกลับมา “พล.อ.ยุทธศํกดิ์” ช่วยงานความมั่นคงฯ

จับกระแสเก้าอี้รมว.กลาโหม “ตระกูล “สุวรรณทัต” ใครยังเหนียว และการกลับมา “พล.อ.ยุทธศักดิ์” คุมงานความมั่นคงฯ