“ความบังเอิญ” เปลี่ยนชีวิต

“ความบังเอิญ” เปลี่ยนชีวิต ที่ทำให้เกิดการค้นพบและสร้างปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ ขณะที่ในระดับบุคคล “ความบังเอิญ” ทั้งดีและร้ายเกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องการพบและรู้จักผู้คนราวกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำกับอยู่จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีและเลว