คำวินิจฉัยกฤษฎีกาฯ ยัน “ช็อปดิวตี้ฟรีขาออก-รับของขาเข้า” ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

เปิดคำวินิจฉัยกฤษฎีกาฯ ยัน “ช็อปดิวตี้ฟรีขาออก-รับของขาเข้า” ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

17 ปีสินบนรางวัลกรมศุลฯ “เจ้าหน้าที่-สายสืบ” รับเงิน 15,181 ล้านบาท – อธิบดีระบุสังคายนา กม. ใหม่ เกลี่ยความเหลื่อมล้ำ

เปิดตัวเลขยอดเบิกจ่ายสินบนรางวัล 17 ปี เจ้าหน้าที่-สายสืบรวยเละ รับเงินกรมศุลฯ 15,181 ล้านบาท – ปี 2553 ยอดกระฉูด 1,834 ล้าน แบ่งผู้ชี้เบาะแส 935 ล้าน