“ไมเนอร์กรุ๊ป” เปิดกลยุทธ์การสร้างคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่ recruit และ reward แต่ต้อง recognize ให้ถูกจุด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทไมเนอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอาหาร เช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ แดรีควีน ซิซซ์เล่อร์ ฯลฯ โดย คุณปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร่วมกับ อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษา เอพีเอ็ม กรุ๊ป ร่วมแถลงความสำเร็จของประเทศไทยในการจะได้เดินทางไปประชุมระดับนานาชาติโดยเอทีดี (ATD) หรือ Association For Talent Development ซึ่งเป็นองค์กรด้านการพัฒนาบุคคลากรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีสมาชิกกว่า 120 ประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้