1 ปีคดีมลพิษฝุ่นถ่านหิน-ฝุ่นมันสำปะหลัง จากคลังสินค้า-ท่าเรือนครหลวง พระนครศรีอยุธยาไม่คืบ ระบุหาข้อเท็จจริง 2 ปี

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ชี้ 1 ปีที่ยื่นฟ้องคดีท่าเรือนครหลวงต่อศาลปกครองยังไม่คืบหน้ามากปัจจุบันสมาคมฯ อยู่ระหว่างยื่นคำคัดค้านต่อศาลหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องและผู้ประกอบการยื่นคำให้การต่อศาลครบแล้ว และเนื่องจากนี้เป็นคดีใหญ่และถือเป็นคดีต้นแบบของกิจการท่าเรือและคลังสินค้าของไทย คาดว่าศาลปกครองต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 2 ปีเพื่อแสวงหาเท็จจริงและจะสามารถพิจารณาคดีครั้งแรกได้ปลายปี 2562

ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ (3) : เปิดรายชื่อบริษัทที่ชาวบ้านร้อง “ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นมันสำปะหลัง” มากที่สุด

รายงานชมรมท่าเรือฯ สรุปปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านแต่ละพื้นที่และรายชื่อบริษัทที่ชาวบ้านร้อง “ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นมันสำปะหลัง” มากที่สุด

ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ(1) : ชาวบ้านร้องเรียนมลภาวะ “ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นมันสำปะหลัง” ปัญหาเรื้อรังกว่า 10 ปีที่ยังแก้ไม่ได้

จากการร้องเรียนของชาวบ้านตำบลคลองสะแก ตำบลบ่อโพง และตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียงและอื่นๆที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้าจากท่าเทียบเรือในแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ ปูนซีเมนต์ แป้งมันสำปะหลัง ปุ๋ย แร่เหล็ก ถ่านหิน และสินค้าอื่นๆ โดยทำการขนถ่ายจากท่าเทียบเรือสู่รถบรรทุก และรถบรรทุกนำไปเทกองไว้กลางแจ้ง ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายก่อให้เกิดการรบกวนต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เสียงดังอันเกิดจากการทำงานในเวลากลางคืนด้วย การพังทลายของตลิ่งจากการจอดเรือที่ขวางลำน้ำเป็นต้นซึ่งปัญหานี้มีมากว่า 10 ปีแล้ว