ประเภทของผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย

เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราจะมองไปที่ไหน เราก็มักจะเห็นคนที่อ้างว่าตัวเองเป็น “ผู้เขี่ยวชาญ” อยู่เต็มไปหมด ตลาดผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยก็คือตลาดมะนาวดีๆ นั่นเองที่มีทั้งมะนาวดีเเละมะนาวเสียขาย