“ภารนี สวัสดิรักษ์” กับโจทย์ “มาบตาพุด” เมื่อผังเมืองเลยเถิดสำหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์

“ภารนี สวัสดิรักษ์” กับโจทย์ “มาบตาพุด” เมื่อผังเมืองเลยเถิดสำหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์

เปิดผังเมืองมาบตาพุดฉบับใหม่ พื้นที่อุตฯ ลดลง 28 ล้าน ตร.ม.เพิ่มพื้นที่สีเขียว-เกษตรกรรม

เปิดผังเมืองมาบตาพุดฉบับใหม่ พื้นที่อุตฯ ลดลง 28 ล้าน ตร.ม.เพิ่มพื้นที่สีเขียว-เกษตรกรรม

“เจริญ ปาศร” ระบุผังเมืองใหม่มาบตาพุด ชาวบ้านรออีก 2 ปี ลดพื้นที่อุตสาหกรรม 45% ปรับเป็นอุตสาหกรรมสีขาวแทน

“เจริญ ปาศร” ระบุผังเมืองใหม่มาบตาพุด ชาวบ้านต้องรออีก 2 ปี ลดพื้นที่อุตสาหกรรม 45% เป็นอุตสาหกรรมสีขาวแทน