8 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าจ้างและแรงงานไทย

เบื้องหลังงานเขียนชิ้นนี้พวกผมเห็นว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานต่างๆ รวมถึงนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการพูดคุยส่วนใหญ่จะใช้ความรู้สึก หรือเป็นความคิดเห็นที่ขาดการวิเคราะห์และอ้างอิงจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทางเราจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (Labour Force Survey) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ปี 2553 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานไทยที่เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือที่สุด เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานมีข้อมูลประกอบการพูดคุย ถกเถียงและตัดสินใจ ไม่ว่าจะในวงสนทนาตามร้านกาแฟ การประชุม หรือเวทีสัมมนาต่างๆ ก็ตาม