ฉันเยาว์? ฉันเขลา? ฉันทึ่ง!

ฉันเยาว์? ฉันเขลา? ฉันทึ่ง! นี่คือความคิดเห็นของหนึ่งในสองผู้เล่าเรื่องที่เป็นนักศึกษาภาพยนตร์จากรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในสารคดีวิพากษ์ระบบการศึกษา