ธนารักษ์เสนอ ครม. ออกกฎกระทรวง เตรียมผลิต-จ่ายเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ 10

ธนารักษ์เสนอ ครม. ออกกฎกระทรวงเตรียมผลิต-จ่ายเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ 10

มติ คตง. ส่ง ป.ป.ช. – ฟ้องอาญา หมอเลี๊ยบ-บิ๊กคลัง-อดีตผู้บริหาร ปตท. 6 ราย ฐานคืนท่อก๊าซให้หลวงไม่ครบ เสียหายกว่า 3 หมื่นล้าน – ปตท. โต้ทุกข้อหา

คตง. ลงมติส่ง ป.ป.ช. ฟ้องอาญา หมอเลี๊ยบ-บิ๊กคลัง-อดีตผู้บริหาร ปตท. 6 ราย ฐานคืนท่อก๊าซให้หลวงไม่ครบ ทำให้รัฐเสียหายกว่า 3 หมื่นล้าน ด้าน ปตท. โต้ทุกข้อหา