กระบวนการใช้ช่องโหว่กฎหมายไม่ต้องทำอีเอชไอเอ/อีไอเอ ของ “อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล” โครงการท่าเรือบ้านโพธิ์

วิธีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้ท่าเรือบ้านโพธิ์เปิดดำเนินกิจการได้ในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2556 ที่แบ่งโครงการท่าเรือย่อยเป็น 6 แห่งเพื่อให้ไม่เข้าข่ายต้องทำทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ปัจุบันท่าเรือในลักษณะดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จึงเลี่ยงกฎหมายแบบใหม่โดยขออนุญาตสร้างเขื่อนแต่นำมาใช้จริงเป็นท่าเทียบเรือ

ชาวบ้านฟ้องเพิ่ม “ท่าเรือบ้านโพธิ์” เหตุเลี่ยงทำอีไอเอใช้ “เขื่อน” เป็น “ท่าเทียบเรือ”

ชาวบ้านท่าโพธิ์ ยื่นฟ้องศาลปกครองระยองเพิ่มอีก 1 คดี หลังบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เจ้าของโครงการท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์เลี่ยงกฎหมาย ยื่นขออนุญาตสร้างเขื่อนแต่นำมาใช้เป็นท่าเทียบเรือแทนการขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือเพื่อไม่ต้องทำอีไอเอ

ช่องโหว่เลี่ยงกฎหมายอีไอเอ/อีเอชไอเอกรณีท่าเรือบ้านโพธิ์ : โครงการใหญ่แต่ซอยย่อยใบอนุญาตขนาดเล็ก

โครงการท่าเรือและโกดังเก็บสินค้าบ้านโพธิ์ ตัวอย่างของปัญหากฎหมายอีไอเอและอีเอชไอเอของโครงการขนาดใหญ่ที่เลี่ยงการทำอีไอเอและอีเอชไอเอโดยขอแยกใบอนุญาตก่อสร้างเป็นโครงการขนาดเล็กหลายๆ ใบ และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากมาตรการป้องกันและแก้ไข และทำให้ประะชาชนไม่ทราบรายละเอียดของโครงการและขาดการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมถึงทราบความเสี่ยงที่จะเดือดร้อนส่วนบุคคล ด้านมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเข้าช่วยเหลือเป็นตัวแทนฟ้องหน่วยงานราชการฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลปกครองระยองตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ในขณะที่โครงการกำลังเร่งเดินหน้าการก่อสร้าง

ท่าเรือบ้านโพธิ์ (2) : ตรวจสอบความเชื่อมโยง “อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล” กับ “ที เอช นครหลวง” ที่ชาวบ้านร้องก่อมลภาวะ “ฝุ่นมันสำปะหลัง” อำเภอนครหลวง

ตรวจสอบความเชื่อมโยง “อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล” กรณีถูกฟ้องร้องที่ท่าเรือบ้านโพธิ์ กับ “ที เอช นครหลวง” ที่ชาวบ้านร้องก่อมลภาวะ “ฝุ่นมันสำปะหลัง” ที่ท่าเรืออำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่าเรือบ้านโพธิ์ (1) : ชาวอ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ฟ้อง “ผอ.เจ้าท่า-อบต.-บริษัทอิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล” กรณีสร้างท่าเรือขนถ่ายสินค้าและโกดัง

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยอง เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้า ของบริษัทอีสเทิร์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด