สถาบันวิมุตตยาลัยจัดเสวนา “2012 หากโลกาวินาศไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร”

เสวนา ” 2012 หากโลกาวินาศไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร” 3 มุมมอง โดยท่านว.วชิรเมธี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และโหราจารย์กรหริศ บัวสรวง