“ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” ต้นกล้า 450,000 ต้น เหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ 50 ไร่ สัญลักษณ์ “๙” ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

“ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” กล้าดาวเรือง 450,000 ต้น เหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ 50 ไร่ สัญลักษณ์เลข ๙ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย