ThaiPublica > เกาะกระแส > “ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” ต้นกล้า 450,000 ต้น เหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ 50 ไร่ สัญลักษณ์ “๙” ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

“ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” ต้นกล้า 450,000 ต้น เหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ 50 ไร่ สัญลักษณ์ “๙” ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

13 ตุลาคม 2017


ตามที่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ได้จัดโครงการปลูกต้นดาวเรือง ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (“ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์”) จำนวน 450,000 ต้น ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี และคณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 63 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน คณะผู้ดำเนินโครงการฯ ตลอดจนประชาชน จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจเพาะกล้าดาวเรือง 450,000 ต้น ได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ดอกดาวเรือง 450,000 ต้น ที่ปลูกไว้เป็นรูปสัญลักษณ์เลข “๙” ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ 50 ไร่ พร้อมเปิดให้สื่อมวลชนและประชาชนเข้าชมทุ่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งซุ้มเทิดพระเกียรติที่จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม 2560 หลังจากนั้นจะจัดสรรต้นดาวเรืองทั้งหมดไปประดับตามสถานที่ราชการต่างๆ ที่แจ้งความจำนงมายังโครงการ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กล่าวโดย พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)

พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษา ผบ.พล.1 รอ. กล่าวว่า บนเนื้อที่ 50 ไร่ กลางทุ่งดาวเรือง ใช้ต้นดาวเรืองจำนวนประมาณ 30,000 ต้น เรียงกันเป็นเลข ๙ ความยาวจากหัวถึงท้าย 110 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของปวงชนชาวไทยที่มาร่วมกันเป็นจิตอาสาจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 50,000 คน มาร่วมกันเพาะและย้ายต้นกล้า จนสำเร็จลุล่วงกลายมาเป็นทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

สัญลักษณ์ “๙” ที่เกิดจากดอกดาวเรือง 450,000 ต้นนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำตามความดีตามพระองค์ท่าน จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมชมทุ่งดอกดาวเรืองรวมใจภักดิ์ พร้อมกับขอเชิญให้ทุกท่านร่วมกันนำ “รูปที่มีทุกบ้าน” มาคนละ 1 รูป เพื่อมาร่วมตั้งปณิธาน 70 ล้านความดี ณ ซุ้มเทิดพระเกียรติฯ ที่จัดแสดงและรวบรวม “รูปที่มีทุกบ้าน” จากประชาชนมากที่สุดในประวัติกาล

ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ทุ่งดาวเรืองรวมใจภักดิ์” จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม 2560 จัดแสดงทั้งหมด 9 ซุ้ม ดังนี้

ธ สถิตในดวงใจ ซึ่งประโยคนี้จะสะท้อนการระลึกถึงพระองค์ ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และการจัดนิทรรศการในส่วนนี้ มีการจัดแสดงถึงหลักทศพิธราชธรรม 10 ข้อ เพราะหลักทศพิธราชธรรมนี้นับเป็นใจความสำคัญที่พระองค์ท่านใช้เป็นหลักในการดูแล ทุกข์-สุข ของพสกนิกรตลอดเวลาที่พระองค์ครองราชย์

ศาสตร์พระราชา นับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และศาสตร์พระราชานี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักต่อคนไทยทุกหมู่เหล่า ในการจัดนิทรรศการมีการจัดเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดเวทีเสวนาด้านการเกษตรในรูปแบบต่างๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำเศรษฐกิจพอเพียง

กษัตริย์นักพัฒนา เป็นการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ มีการรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่พระองค์ทรงคิดค้นและได้จดสิทธิบัตร เช่น ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา อีกทั้งยังมีรางวัลที่องค์กรต่างๆ ถวายแด่พระองค์ด้วย

เย็นศิระเพราะพระบริบาล เป็นการแสดงประวัติ ที่มาที่ไป ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการชั่งหัวมัน โครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ในนิทรรศการครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวิติศาสตร์ เพราะนี่คือการแสดงออกด้านความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ ภายในซุ้มมีการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์จากประชาชนทั่วไป ซึ่งเชื่อว่ามีกันทุกบ้าน และมีมากกกว่า 1 ภาพ การรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ครั้งนั้น หากเป็นการรวบรวมจากพสกนิกร ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ เพราะแสดงให้เห็นถึงความผูกผันของคนไทยที่มีต่อพระองค์มากขนาดไหน ทั้งนี้ยังได้มีการแสดงภาพพระราชประวัติตั้งแต่พระราชสมภพ ราชาภิเษก พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชประวัติในวัยเยาว์ เป็นต้น

อัครศิลปิน เป็นการจัดแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี กีฬา พระราชนิพนธ์ที่ท่านทรงนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก และยังได้แสดงความสุขของพระองค์กับสุนัขในพระองค์ คือ คุณทองแดง ในห้วงระยะเวลาของการแสดงนิทรรศการ จะมีการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่มีมากถึง 48 เพลง

ภัทรมหาราช เป็นการจัดแสดงถึงความภาคภูมิใจของคนไทยที่พร้อมใจถวายสมัญญาพระองค์ เป็นมหาราชองค์ที่ 7 ที่ได้รับสมัญญานี้นับตั้งแต่มีสยามประเทศ ในราชวงศ์จักรีมีพระปิยมหาราชและสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รวมใจภักดี ในระหว่างการจัดแสดง จะมีการจัดแสดงจำนวนต้นดาวเรืองให้เท่ากับจำนวนจิตอาสาที่ไปช่วยงานที่ทุ่งดาวเรืองรวมใจภักดิ์ ดาวเรือง 1 ต้นหมายถึงจำนวนจิตอาสา 1 ท่านที่มาในงาน ซึ่งมีมากกว่า 20,000 ต้น รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้างานได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงอีกด้วย

สู่สวรรคาลัย เปิดให้ผู้เข้างานได้ลงนามแสดงความอาลัยต่อพระองค์ ในการดำเนินงานการจัดนิทรรศการ ใช้พื้นที่จัดแสดง 5 ไร่ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ซึ่งในการออกแบบดูแลการจัดแสดงโดยอาจารย์สมเกียรติ ทองโสภา และคณะศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 63 ส่วนการดำเนินการสร้าง การเตรียมงาน เป็นส่วนของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเสี้ยน เป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมชมทุ่งดาวเรือง “ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” ณ บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมกันส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย

รายงานโดย นภาพร กลั่นน้ำทิพย์ นักศึกษาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์