คนต้นแบบทายาทเกษตรกรมืออาชีพ “แก่นคำหล้า พิลาน้อย” ผู้สืบสันดานชีวิตเกษตรกรรม

หลักสูตร “ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ” ได้รวบรวม “คนต้นแบบ” มาประมาณ 30 คนในฐานะ “ลูกหลานเกษตรกรผู้สืบสันดานอาชีพเกษตรกรรม” ค้นต้นแบบทั้ง 30 คน เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีรายได้เฉลี่ยเกือบ 1 ล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่ทุกคนทำเกษตรผสมผสาน มีภูมิปัญญาในการทำเกษตร คือ มีการลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

“เอ็นนู ซื่อสุวรรณ” สร้างคนต้นแบบ “ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ” วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน

“เอ็นนู ซื่อสุวรรณ” ประธาน มจส. เปิดแนวคิดหลักสูตร “ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ” หวังเรียกคืนความเชื่อมั่นให้คนหนุ่มสาวมั่นใจว่าเกษตรเป็นอาชีพมีกิน มีเกียรติ และพึ่งตนเองได้ ระบุเป็นหลักสูตรแรกที่ผู้เรียนกำหนดการเรียนของตัวเองได้ เน้นปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง และเน้นสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรสู่วิถีการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน