ทวงคืน ปตท. ซากความเข้าใจผิดของประชาชน ที่เหล่า “คนดี” ทิ้งไว้ให้

กระแสรณรงค์ “ทวงคืนพลังงาน” ที่มีมาหลายปี ดำเนินการอย่างค่อนข้างเป็นระบบเป็นกระบวนการ โดยกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับในสังคม ว่าเป็นคนเก่ง คนดี บางท่านก็เคยได้รับเลือกตั้งอย่างท่วมท้นจากประชาชนให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา บางท่านก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในผลงานด้านสาธารณะมาเป็นอย่างดี บ้างก็เป็นผู้นำองค์กรประชาสังคมที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมายาวนาน บ้างก็เพิ่งแสดงตนว่าเป็นผู้รู้ด้านพลังงานที่มีข้อมูลท่วมท้นจากทั่วโลก สมทบด้วยสื่อมวลชนที่ทำงานด้านมวลชน (ปลุกระดม)

วิวาทะพลังงาน: เรื่องราคาหน้าโรงกลั่น

หนึ่งในข้อกังขาของกลุ่มผู้เรียกร้องให้มีการ “จับตาพลังงาน” และ “ทวงคืนพลังงาน” ก็คือ “ราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันหน้าโรงกลั่น” มีการกล่าวถึงกันมาตลอด หลายท่านคิดว่าการที่เราใช้กลไกราคา ที่เรียกว่า “ราคาทดแทนการนำเข้า” (Import Parity) นี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสม เป็นราคาที่ “มโน” ขึ้นมาเอง ไม่มีพื้นฐาน ไม่ได้ใช้กลไกตลาด และถ้าจะใช้กลไกตลาดก็ย่อมใช้ไม่ได้ เพราะ ปตท. ครอบงำตลาด มีส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันมากเกินไป