ทุนนิยมยุค “ปราศจาก(สินค้า)ทุน” ต้นกำเนิดเศรษฐกิจ “สินทรัพย์มองไม่เห็น”

กำเนิดของเศรษฐกิจใหม่ที่มูลค่าเศรษฐกิจเกิดจากสินทรัพย์ที่มองไม่เห็น ช่วยอธิบายปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันหลายอย่าง เช่น ทำไมบริษัทหนึ่งจึงเติบโตรวดเร็วมากและมีผลกำไรสูงมากกว่าบริษัททั่วไป และทำไมสภาพเศรษฐกิจนับวันจะพัฒนาไปในทิศทางที่คนชนะได้ไปหมดคนเดียว หรือเศรษฐกิจแบบ winner-take-all