“ถาวร เสนเนียม” ภาคต่อ “ปฏิญญาสงขลา” กับคำสาบส่ง “บิ๊กบัง” หลังความตาย

“ถาวร เสนเนียม” ติดมวลชน ล้มรัฐบาลติดกับดัก ภาคต่อ “ปฏิญญาสงขลา” กับคำสาบส่ง “บิ๊กบัง” หลังความตาย