คณะผู้แทนจากกระทรวงการตรวจตราจีนเยือน ป.ป.ช. หารือความร่วมมือต้านโกง

คณะผู้แทนจากกระทรวงการตรวจตราแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือน ป.ป.ช. หารือความร่วมมือต้านโกง

พัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยหลังปี 2540 (ตอนที่ 2)

นับตั้งแต่ปี 2548 จนกระทั่งก่อนรัฐประหารวันที่ 19 ก.ย. 2549 นั้น กระแสเรื่องคอร์รัปชันเชิงนโยบายถูกปูและตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของพรรคไทยรักไทย น่าสนใจอีกเช่นกันว่า ชุดวาทกรรมการโกงเรียบ โกงเชิงนโยบายนี้ยังไม่มีผู้ให้ความหมายและข้อสรุปที่ชัดเจนจนกระทั่งหลังการรัฐประหาร ปี 2549 แล้ว