ทีดีอาร์ไอแนะรัฐเข้มจัดระเบียบต่างด้าว หวั่นกระทบแรงงานไทยความรู้ต่ำชั้นประถม 13 ล้านคน “ยิ่งจนซ้ำซาก”

ทีดีอาร์ไอ แนะรัฐเร่งรัดจัดระเบียบข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อรู้ความต้องการ-อนุญาตให้นำเข้าตามจำเป็น ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย ย้ำ! ยิ่งช้ายิ่งตัดโอกาสแรงงานไทยความรู้น้อย 13 ล้านคน ทำให้จนซ้ำซาก