มติ ก.ศป. ให้ “หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล” ออกจากตำแหน่ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด ชี้รู้เห็นจดหมายน้อยฝากตำรวจ

มติ ก.ศป. ให้ “หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล” ออกจากตำแหน่ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด ชี้รู้เห็นจดหมายน้อยฝากตำรวจ